O fod yn ddigartref i uwch-hyfforddwr: cyn chwaraewr Cymru yn siarad am sut mae twrnamaint Cwpan y Byd Digartref yn newid bywydau

Hyfforddwr Pêl-droed Stryd Cymru a gweithiwr allgymorth a gwerthiannau gyda Big Issue Cymru

Ar ôl cael ei hun mewn cylch dinistriol o dreulio cyfnodau yn y carchar, cysgu o soffa i soffa a chamddefnyddio sylweddau, erbyn 2014 roedd Wayne Ellaway bron â chael digon ar ei fywyd.

Fodd bynnag, yn ystod arhosiad mewn hostel yng Nghaerdydd, cafodd Wayne sgwrs gyda rhywun o Tŷ Gobaith Lifehouse – sy’n rhan o Fyddin yr Iachawdwriaeth – a ddywedodd wrtho am sefydliad o’r enw Pêl-droed Stryd Cymru, sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a datblygiad personol drwy bêl-droed. Er gwaethaf ei gyflwr meddyliol a’i ddiffyg hunan-barch, roedd diddordeb mewn pêl-droed wedi bod gan Wayne erioed, ac felly penderfynodd fynd i sesiwn ymarfer.

Roedd Wayne yn teimlo’n gartrefol yn syth yng nghlwb Pêl-droed Stryd Cymru, ac fe ymdrochodd ei hun yn llwyr yn y profiad, gan fynychu sesiynau ymarfer a gemau’n rheolaidd. Roedd ganddo ddawn naturiol yn y gamp ac, o fewn ychydig fisoedd, aeth Wayne o fod yn hyfforddi gyda Phêl-droed Stryd Cymru i gael cais i gymryd rhan mewn treialon i fod yn rhan o garfan Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yn Amsterdam yn 2015.

Roedd y foment yna’n drobwynt i Wayne, ond ychydig a wyddai ei fod ar fin cael ei ddewis i fod yn nhîm Cymru, a byddai ei fywyd yn newid am byth.

Ar ôl ei dwrnamaint cyntaf yng Nghwpan y Byd Digartref, profiad a fydd yn ei gofio am byth meddai, dechreuodd Wayne deimlo’i hyder a’i hunan-werth yn tyfu unwaith eto. Ers hynny, mae ei gysylltiad â Phêl-droed Stryd Cymru wedi galluogi iddo wireddu breuddwyd gydol oes o deithio i Dde America, pan ofynnodd Keri Harris, cyfarwyddwr Pêl-droed Stryd Cymru, iddo fynd gyda’r garfan i gystadleuaeth Cwpan y Byd Digartref ym Mecsico yn 2018.

Mae pedair blynedd wedi mynd heibio ers twrnamaint cyntaf Wayne, ac erbyn hyn fe yw prif hyfforddwr Pêl-droed Stryd Cymru, ac mae hefyd yn gweithio i Big Issue Cymru fel gweithiwr allwerthu a gwerthiannau. Nid yw’n cymryd cyffuriau mwyach ac mae’n byw mewn fflat yng Nghaerdydd, ei gartref sefydlog cyntaf ers amser maith.