Dau ymwelydd arbennig iawn i ysgol yng Nghaerdydd cyn Cwpan y Byd Digartref

Ddydd Iau, aeth masgot y ddraig, a fydd yn diddanu cefnogwyr pêl-droed yng Nghwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd, i ymweld â’r bachgen a enillodd gystadleuaeth i’w enwi.

Aeth Fflam, masgot Cwpan y Byd Digartref, gyda’i ffrind da, yr actor a’r ymgyrchydd Michael Sheen, sy’n un o drefnwyr y twrnamaint rhyngwladol i ymweld â Talha, 7, a’i gyd-ddisgyblion.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth i enwi masgot Cwpan y Byd Digartref ym mis Mai, ac fe’i trefnwyd gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref gyda chefnogaeth gan Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae’r Sefydliad yn cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled y de drwy ystod o raglenni sydd â’r nod o annog addysg, gwella iechyd, ac adeiladu cymunedau mwy diogel.

Roedd plant yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Fair Forwyn yng Nghaerdydd wedi synnu pan glywson nhw bod eu gwersi wedi’u canslo’r bore ma gan fod ganddyn nhw ddau ymwelydd arbennig.

Ac yntau wedi ennill y gystadleuaeth, Talha oedd y cyntaf i gwrdd â Fflam a Michael, a siaradon nhw am Gwpan y Byd Digartref, gan annog cyd-ddisgyblion Talha i ddod i’r digwyddiad a gynhelir ym Mharc Bute rhwng 27 Gorffennaf a 3 Awst.

Wrth sôn am Fflam, meddai Michael Sheen: “Ro’n i wastad yn gwybod y bydden ni’n cael cannoedd o enwau anhygoel ar gyfer ein masgot, felly roedd dewis enw a oedd yn cynrychioli Cymru orau yng Nghwpan y Byd Digartref yn anodd. Fodd bynnag, roedd ymgais Tahla, sef Fflam (neu Flame yn Saesneg), wir yn sefyll allan – pa enw gwell i’w ddewis i ddraig!

“Bydd Fflam yn y twrnamaint drwy’r dydd bob dydd yn diddanu’r cefnogwyr, felly dewch yn llu i brofi popeth sydd gan Cwpan y Byd Digartref i’w gynnig. Credwch chi fi, mae’n dwrnamaint hollol unigryw.”

Cynhelir 17eg twrnamaint Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd, yng nghanol y brifddinas.

Bydd dros 500 o chwaraewyr yn cynrychioli dros 50 o wledydd yn teithio i Gaerdydd i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd. Fe’i ffurfiwyd er mwyn defnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, ac mae dros filiwn o bobl ledled y byd wedi profi effaith gadarnhaol y twrnamaint a’i raglenni ar eu bywydau ers y twrnamaint cyntaf yn Graz, Awstria yn 2003.

Yn ogystal, bydd Pabell Bevan, wedi’i chyflwyno ar y cyd â melin drafod annibynnol Sefydliad Bevan, yn cynnig gofod i siaradwyr adnabyddus a’r cyhoedd ymwneud â thrafodaeth am anghydraddoldeb ac anghyfiawnder. Bydd nifer o enwau mawr y byd cerddoriaeth ac adloniant hefyd yn chwarae ar lwyfan a gydlynir gan PYST. Mae’r rhain yn cynnwys prif leisydd y Manic Street Preachers James Dean Bradfield, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable ac Euros Childs o Gorky’s Zygotic Mynci gynt.

Bydd mynediad i Gwpan y Byd Digartref am ddim ac yn agored i bawb. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://homelessworldcup.org/ a dilynwch @HomelessWrldCup ar Twitter a @HomelessWorldCup ar Facebook, Instagram a YouTube.