Cardiff 2019 competing teams

Caerdydd 2019

COMPETING TEAMS / Y TIMAU SY’N CYSTADLU

Fifty-one nations will be represented at this year’s Homeless World Cup. The Welsh capital will welcome 48 squads competing in the Men’s/Mixed competition and 16 in the Women’s competition.

More than 500 players will be travelling to Cardiff for the week-long football festival, which will be our most inspiring yet.

Bydd 51 o wledydd yn cael eu cynrychioli yng Nghwpan y Byd Digartref eleni. Bydd prifddinas Cymru’n croesawu 48 o dimau i gystadlu yng nghystadleuaeth y Dynion/Cymysg, a bydd 16 yng nghystadleuaeth y menywod.

Bydd dros 500 o chwaraewyr yn teithio i Gaerdydd i gystadlu yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd, sef ein twrnamaint mwyaf ysbrydoledig eto.