Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yn cwrdd â sêr pêl-droed rhyngwladol Cymru

Gwahoddwyd y menywod a fydd yn cynrychioli eu gwlad yng Nghwpan y Byd Digartref eleni i gwrdd â sêr pêl-droed Cymru mewn sesiwn hyfforddi arbennig.

Mae’r carfanau fydd yn cynrychioli’r wlad sy’n croesawu Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 wedi cael eu dewis, ac fe aeth aelodau o dîm y menywod, Rhyfelwyr Cymru, i ymweld â chae ymarfer Cymru i gwrdd â rhai o’r chwaraewyr a’r hyfforddwyr.

Rhoddwyd cyfle arbennig i dîm Cwpan y Byd Digartref wylio tîm menywod Cymru yn cymryd rhan mewn sesiwn ymarfer yn Stadiwm Leckwith cyn eu gêm yn erbyn Seland Newydd.

Ar ôl y sesiwn hyfforddi, roedd cyfle i gwrdd â’r tîm, a bu i aelodau o Ryfelwyr Cymru gwrdd â’r sêr pêl-droed Loren Dykes, Natasha Harding ac Angharad James i gael ychydig o gyngor cyn twrnamaint Cwpan y Byd Digartref fydd yn cael ei gynnal rhwng dydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sadwrn 3 Awst ym Mharc Bute, Caerdydd.

Meddai Loren Dykes sy’n chwarae pêl-droed i Gymru:”Dyma gyfle i bob math o bobl ddod at ei gilydd a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae pêl-droed i bawb ac mae Cwpan y Byd Digartref yn gyfle i ddod i adnabod dynion a menywod sydd wedi profi digartrefedd. Mi fydd hwn yn ddathliad o beth allwn gyflawni ac nid yn unig yn gyfle cyffrous i’r garfan, ond i’r gymuned gyfan.”

Caiff timau Cwpan y Byd Digartref eu dewis drwy Bêl-droed Stryd Cymru, sydd wedi bod yn gweithio ar raglenni i gynorthwyo cynhwysiant cymdeithasol drwy chwaraeon ers y twrnamaint cyntaf yn ôl yn 2003.

Meddai Keri Harris, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd Pêl-droed Stryd Cymru, a Rheolwr dau dîm Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd: “Mae heddiw wedi bod yn gyfle anhygoel i dîm menywod Cwpan y Byd Digartref gael cwrdd â thîm menywod Cymru cyn eu gêm yn erbyn Seland Newydd. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi bod yn gefnogol iawn o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud gyda Phêl-droed Stryd Cymru, ac mae’r chwaraewyr wastad yn barod i fynd y filltir ychwanegol i gefnogi’n tîm. Unwaith eto, rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth.”

“Mae Pêl-droed Stryd Cymru wedi cael effaith enfawr ar ein chwaraewyr dros yr 16 mlynedd diwethaf, ac rydyn ni’n amcangyfrif ein bod wedi gweithio gyda thros 8000 o chwaraewyr yn ystod y cyfnod hwnnw. Iechyd corfforol a meddyliol, hyder a hunan-barch, a lleihad mewn camddefnyddio sylweddau a phobl yn teimlo’n llai unig yw ein heffeithiau mwyaf.”

“Freuddwydiais i fyth y byddwn i’n gallu gweld timau Cymru’n chwarae o flaen cefnogwyr cartre, a wnes i ddim gadael i fy hunan ddychmygu’r peth yn digwydd, ond mae’n digwydd, ac er y bydd yn her enfawr i’r chwaraewyr a’r timau, rwy’n sicr y bydd y cefnogwyr cartre y tu ôl i chwaraewyr anhygoel Cymru ac, ennill neu golli, y byddan nhw’n ein hannog ni tan y pen draw.”

Cyn y twrnamaint bydd carfanau Cymru yn cyflawni amserlen hyfforddi deg wythnos ddwys, a fydd yn cynnwys sesiynau hyfforddi wythnosol, ynghyd â gwersyll preswyl i gynnal hyfforddiant dwys a sesiynau therapi corfforol a meddyliol nad ydynt yn ymwneud â phêl-droed gyda hyfforddwyr.

Meddai Sharie Messer, aelod o dîm Rhyfelwyr Cymru: “Mae bod yn rhan o hyn wir yn meddwl y byd i fi. Pan rwy’n profi iselder a gorbryder, mae chwarae pêl-droed wedi bod yn un o’r pethau gorau i fy nghadw i’n heini ac i osgoi meddwl am y pethau drwg sy’n digwydd. Galla i edrych ymlaen mewn difri i chwarae dros ein gwlad, ac rydw i mor ddiolchgar i bawb oedd yn credu yndda i pan o’n i ddim yn credu yndda i fy hunan.”

Gyda digartrefedd ar ei waethaf ers degawdau yn y ddinas, a ledled Cymru a Phrydain, mae’r twrnamaint yn gweithio i greu gwaddol sy’n cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ymhell ar ôl chwythu’r chwiban olaf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Daniel Tyte (daniel.tyte@workingword.co.uk), Kara Williams (kara.williams@workingword.co.uk) neu Ffion Rees (ffion.rees@workingword.co.uk) yn Working Word drwy ffonio +44 29 20455 182.