Michael Sheen sy’n rhannu eu hoff goliau cyn Cwpan y Byd Digartref Caerdydd

Gôl. Mae gan bob un ohonon ni ein ffefryn. Yn cofio’n union ble roedden ni pan darodd y bêl y rhwyd, gyda phwy roedden ni, a sut roedden ni’n teimlo.

Yng Nghwpan y Byd Digartref, mae gôl yn gallu newid bywyd rhywun am byth.

Bydd 17eg Cwpan y Byd Digartref yn cael ei gynnal ym Mharc Bute Caerdydd ymhen 10 diwrnod, o ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 3 Awst 2019.

Mae’r actor a’r ymgyrchydd Michael Sheen, a ddaeth â Chwpan y Byd Digartref i Gaerdydd, wedi rhannu ei hoff gôl.  Mae gan chwaraewyr o Gymru doreth o goliau gwych y gallai fod wedi eu dewis.  Ydych chi’n cofio gôl odidog Ryan Giggs a gychwynnodd o’i hanner ei hun yn erbyn Arsenal?  Troad-Cruyff Hal Robson-Kanu yn erbyn tri amddiffynnwr o Wlad Belg yn ystod ymgyrch Ewros 2016? Neu gic dros ben yng nghanol yr awyr gan Gareth Bale i sgorio gôl fuddugoliaethus Real Madrid?

Nid yw’r actor, a chwaraeodd ran Brian Clough yn y ffilm The Damned United, yn dewis dim un o’r rheini. Mae e’n dewis gôl na fyddwch wedi clywed amdani. Gôl a gafodd ei sgorio gan ferch o’r enw Dee a chwaraeodd dros Gymru yng Nghwpan y Byd Digartref yn Oslo yn 2017. O’r eiliad y tarodd y bêl gefn y rhwyd, newidiodd ei bywyd am byth.

Felly pa un yw eich hoff gôl chi?

Bydd mwy na 500 o chwaraewyr, yn cynrychioli bron i 50 o wledydd, yn teithio i Gaerdydd i chwarae yn yr ŵyl bêl-droed wythnos o hyd. Fe’i ffurfiwyd er mwyn defnyddio grym chwaraeon i drawsnewid bywydau pobl sy’n profi digartrefedd ac allgáu cymdeithasol, ac mae dros filiwn o bobl ledled y byd wedi profi effaith gadarnhaol y twrnamaint a’i raglenni ar eu bywydau ers y twrnamaint cyntaf yn Graz, Awstria yn 2003.

Bydd llu o enwau mawr o’r byd cerddoriaeth ac adloniant yn ymddangos hefyd i drafod ac i berfformio yng Nghwpan y Byd Digartref. Mae prif leisydd y Manic Street Preachers James Dean Bradfield, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Gwenno, The Joy Formidable ac Euros Childs o Gorky’s Zygotic Mynci gynt ymhlith yr enwau sy’n chwarae’n fyw ar y llwyfan a gydlynir gan PYST.

Ymhlith yr enwau a fydd yn ymddangos ar y llwyfan ym Mhabell Bevan – sef lle i siaradwyr proffil uchel a’r cyhoedd gymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon am anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, a gynhelir mewn cydweithrediad â’r felin drafod annibynnol, Sefydliad Bevan – mae podlediad poblogaidd Deborah Frances-White, The Guilty Feminist, a’r digrifwr, awdur ac actor llwyddiannus, Sara Pascoe.

Gallwch wylio’r ffilm ‘Hoff Goliau’ yma: https://www.youtube.com/watch?v=ZMKmDASowYI&t=2s

Mae mynediad i Gwpan y Byd Digartref am ddim ac yn agored i bawb. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://homelessworldcup.org/ a dilynwch @HomelessWrldCup ar Twitter a @HomelessWorldCup ar Facebook, Instagram a YouTube.