Cicio’r bêl am y tro cyntaf: Ffoadur o Uganda yn goresgyn iselder

Zamu Nabwami

Oedran: 27

Yn 2015, doedd Zamu Nabwami erioed wedi cicio pêl-droed yn ei bywyd. Ychydig a wyddai y byddai’n cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref yn Glasgow yn 2016 dim ond blwyddyn yn ddiweddarach.

Ar ôl profi trafferthion yn Uganda, gadawodd Zamu yr unig gartref roedd hi’n ei adnabod, a daeth i wledydd Prydain. Ar ôl byw mewn hostel yn Llundain i ddechrau, symudwyd hi i Gasnewydd.

Roedd Zamu eisiau dod o hyd i ffordd o wneud ffrindiau mewn gwlad newydd, a mynd i’r afael â’r iselder a’r unigrwydd roedd yn eu profi. Gwelodd hysbyseb Pêl-droed Stryd Cymru, ac er nad oedd hi wedi chwarae pêl-droed o’r blaen, penderfynodd nad oedd ganddi ddim i’w golli, ac aeth i sesiwn hyfforddi.

Ymhen munudau o gyrraedd, dywedodd Zamu ei bod yn teimlo’n rhan o deulu.

Ymdaflodd Zamu ei hun i fywyd ym Mhêl-droed Stryd Cymru, a hyfforddodd yn galed. Gwelodd ei hymdrechion yn dwyn ffrwyth pan ddewisiwyd hi i chwarae i Gymru yng ngharfan menywod 2016. Roedd timau Cymru’n mynd i Glasgow ar gyfer Cwpan y Byd Digartref.

Buan y sylweddolodd Zamu nad ennill oedd yn bwysig yn y twrnamaint, ond teimlo’n rhan o dîm. Ar ôl profi unigrwydd a phroblemau iechyd meddwl am flynyddoedd, o’r diwedd roedd hi’n teimlo fel petai’n perthyn.

Erbyn hyn mae hi’n byw yn ei fflat ei hun yng Nghasnewydd, ac mae Zamu wedi sefydlu carfan gyntaf Pêl-droed Stryd Cymru i geiswyr lloches a gaiff ei harwain gan y cyfranogwyr, ac wedi mynd ati i recriwtio aelodau newydd. Mae hi wedi llwyddo i gael lle i astudio gradd mewn nyrsio, ac mae’n gobeithio dod yn barafeddyg.