Caerdydd i gynnal Cwpan y Byd Digartref 2019

Mae’r Sefydliad Cwpan y Byd Digartref yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Cwpan y Byd Digartref 2019 yn cael ei gynnal yn ninas Caerdydd.

Gwnaed y cyhoeddiad swyddogol yn fyw ar y cae cyn gêm Cymru a Sbaen yn Stadiwm y Principality, i dorf o gefnogwyr Cymru a Sbaen. Mel Young wnaeth y cyhoeddiad, gan syfrdanu’r byd ac yn bwysicach fyth, timau Pêl-droed Stryd Cymru sy’n paratoi ar gyfer Cwpan y Byd Digartref 2018 yn Ninas Mecsico ar hyn o bryd.

“Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi y bydd Cwpan y Byd Digartref 2019 yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd,” meddai Mel Young, cyd-sylfaenydd Cwpan y Byd Digartref, wrth gyfarch tyrfa Stadiwm y Principality. “Bydd timau o bedwar ban byd yn dod i’r digwyddiad ysbrydoledig yma, ac rwy’n siŵr y bydd yn ddigwyddiad o safon byd-eang. Rydyn ni’n llawn cyffro am gael bod yma.”

“Dw i wedi gwirioni ein bod wedi ennill yr hawl i ddod â’r twrnamaint i Gymru”, meddai Michael Sheen, a arweiniodd y cais i ddod â Chwpan y Byd Digartref 2019 i Gaerdydd. “Rydyn ni’n mynd i gynnal y twrnamaint gorau hyd yma. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl bartneriaid ar draws Cymru sydd wedi’n helpu ni i gyrraedd y cam yma. Diolch i Gyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl ac wrth gwrs i Bêl-droed Stryd Cymru.”

“Rydyn ni wedi ystyried y ceisiadau’n ofalus iawn ac rydyn ni’n falch iawn o weithio gyda Michael Sheen a’r ystod eang o bartneriaid ar draws Cymru,” meddai Mel Young, “Rydyn ni’n llongyfarch Michael Sheen a’i dîm am y gwaith gwych maen nhw wedi’i wneud, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at berthynas ysbrydoledig a ffrwythlon. Rydyn ni’n credu y bydd twrnamaint Caerdydd 2019 wedi’i drefnu’n wych, a bydd unwaith eto yn ysbrydoli miloedd o ymwelwyr, a llawer mwy fydd yn gwylio ar-lein.”

Y twrnamaint hwn yng Nghaerdydd fydd yr 17eg Cwpan y Byd Digartref, gan ddod â thros 500 o chwaraewyr ynghyd a fydd yn cynrychioli dros 50 o wledydd o bedwar ban byd. Dyma ddathliad o’r gwaith anhygoel mae Partneriaid Cenedlaethol Cwpan y Byd Digartref yn ei wneud ledled y byd, amcan uchelgeisiol i unigolion sy’n chwilio am ddyfodol gwell, a ffordd bwerus o newid canfyddiadau’r cyhoedd.