Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019

Cynhelir 17eg Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, rhwng 27 Gorffennaf a 3 Awst.

Bydd dros 500 o chwaraewyr yn cynrychioli dros 50 o wledydd yn teithio i Gaerdydd i ymuno â’r ŵyl bêl-droed wythnos o hyd, yn un o’r twrnameintiau Cwpan y Byd Digartref mwyaf ysbrydoledig eto.

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds

Y GWLEDYDD SY’N CYSTADLU

Eleni, bydd Cwpan y Byd Digartref yng Nghaerdydd yn croesawu 64 o dimau o bedwar ban byd.

Bydd cystadleuaeth y Dynion/Cymysg yn croesawu 48 o dimau yn cystadlu am chwe thlws gwahanol, a bydd gan gystadleuaeth y Menywod 16 tîm yn chwarae am ddau dlws.

Disgwylir i dros 500 o chwaraewyr deithio i’r brifddinas.

Y TWRNAMEINT YNG NGHAERDYDD

Gan weithio gyda Chymorth Cymru, corff ymbarél y sector digartrefedd, mae’r trefnwyr yn gweithio o dan arweiniad y sector i ddatblygu cyfres o apeliadau i’r llywodraeth, busnesau a’r cyhoedd i wneud newidiadau cadarnhaol i bolisi, cyllid, cyfranogiad a chanfyddiad. Bydd cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli hefyd i bobl sy’n profi digartrefedd neu allgáu cymdeithasol.

Arweiniwyd cais Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen, sy’n chwarae rhan weithgar yn nhrefniadau’r digwyddiad. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Working Word, PYST, Sefydliad Bevan, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Phêl-droed Stryd Cymru.

NEWYDDION

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Gwpan y Byd Digartref 2019 yng Nghaerdydd.

Cymrwch gip y tu ôl i len y twrnamaint wrth i ni baratoi am yr 17eg Cwpan y Byd Digartref.

Eisiau dysgu mwy? Mae mwy o wybodaeth yma:

Teithio i Gaerdydd ar gyfer Cwpan y Byd Digartref? Gwybodaeth ar sut i gyrraedd, ble i aros a phethau arall i’w gwneud ar gael yma:

Help keep the ball rolling…

Donate Today!