Caerdydd 2019 yn Creu Gwaddol Parhaol

Mae Dinas Caerdydd yn paratoi i groesawu Cwpan y Byd Digartref eleni. Bydd mwy na 500 o chwaraewyr yn teithio i’r brifddinas ar gyfer y digwyddiad wythnos o hyd rhwng 27 Gorffennaf a 3 Awst, ac mae disgwyl mai dyma fydd un o’r twrnameintiau mwyaf ysbrydoledig hyd yma.

Yn ddigwyddiad o safon byd-eang, bydd Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019 yn creu gwaddol parhaol gyda’r nod o daclo digartrefedd yng Nghaerdydd, ac yn ehangach ar draws Cymru. Gan adeiladu ar lwyddiant y twrnameintiau blaenorol, bydd Caerdydd yn mynd gam ynhellach er mwyn creu ymdeimlad o ŵyl yn y twrnamaint, a chreu digon o gyfleoedd i’r cyhoedd gael dod i adnabod y timau a fydd wedi dod o bedwar ban byd. Bydd y twrnamaint yn gosod llwyfannau unigryw i sicrhau’r sylw mwyaf posib, a fydd yn galluogi trafodaeth a gweithredu yn ehangach ar ddigartrefedd, gan sicrhau ein bod yn cynnig profiad anhygoel yn y twrnamaint pêl-droed i’r chwaraewyr a’r gwylwyr.

Yn ganolog i’n cynlluniau mae ymgysylltu 200 o oedolion sy’n profi digartrefedd o Gymru gyfan, yn staff a gwirfoddolwyr, gan greu cyfleoedd wedi’u teilwra sy’n eu cefnogi nhw i ddod o hyd i gyflogaeth sefydlog hirdymor. Mae pob agwedd ar y twrnamaint wedi cael cefnogaeth a mewnbwn gan gyn-chwaraewyr yng Nghwpan y Byd Digartref, ynghyd â phobl sy’n profi digartrefedd yng Nghymru heddiw. Bydd y twrnamaint yma’n newid bywydau.

Arweiniwyd y cynnig i gynnal Cwpan y Byd Digartref 2019 yng Nghaerdydd gan yr actor a’r ymgyrchydd o Gymru, Michael Sheen. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Grŵp Pobl, Swyddfa Michael Sheen, Working Word, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, PYST a Phêl-droed Stryd Cymru.